آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره :

- آموزش ایمنی و انجام پروژه ها با کیفت بالا

- جلوگیری از مصرف بی رویه رنگ و تینر برخوردار باشند

- در کارهای صنعتی شات بلاست را عموما برای کارها و قطعات صنعتی تیراژ بالا بدنه کشتیها ، انواع لوله ها و قطعات ریز دارای تیراژ بالا استفاده می کنند.

-زبر کردن سطوح قطعات با استفاده از گریت و شات جهت زبرکردن سطوح برای انجام تمامی عملیاتهای پوشش

- آموزش پرسنل اجرائی جهت بکارگیری صحیح تجهیزات و جلوگیری از خرابی آنها

- آموزش ایمنی و انجام پروژه ها با کیفیت بالا

- آموزش نیروی انسانی جهت کارهای سندبلاست و رنگ با مواد ساینده

- مشاوره در رابطه با اجرای عملیاتهای نشدنی و مشکل جهت رنگ و کوتینگ و سندبلاست و کلیه مواردی که مربوط به حرفه ما می باشد

- با علم دانستن شات پینتینگ (SHOT PAINTING) می توان بر روی برخی از قطعات  کوردال قوس به وجود آورد و همچنین با علم دانستن شات پینتینگ می توان بر روی تمامی قطعات ایجاد نظم مولکولی انجام داد یعنی اینکه پراکندگی مولکولی را حذف و خستگی فلزات گرفت.

 

مطمئن باشید که حتماً به نفع شما خواهد بود .