مواد ساینده

 

مواد ساینده نقش انتقال انرژی از ماشین ایربلاست به قطعه با هدف اثرگذاری به جهت اچ؛ تمیزکاری؛ پینینگ ودیگر موارد را ایفا مینماید بدینترتیب ساینده ها بایستی از مشخصاتی برخوردار که راندمان خوبی را درعملیات ایجاد نمایند .

فاکتورهای تاثیرگذاری که موجب انتخاب انها درمقایسه با یکدیگر میگردد عبارتند از دانه بندی؛ سختی؛ ترکیب شیمیایی؛ ساختار درونی ؛مقاومت دربرابر ضربه ؛ طول عمر ؛ وزن وسطح تمیزکاری قطعه به ازای وزن ماده ساینده ؛اثر زیست محیطی ؛وزن حجمی و دانسیته و…

بدلیل وجود آب در تکنیک وت بلاست یا سندبلاست بدون غبار ( تر با آب ) معمولا از ساینده های ارزان و قابل خرج معدنی استفاده میگردد ، زیرا این ساینده ها در تکنیک سندبلاست غبار زیادی تولید میکنند ( مخصوصا در دانه بندیهای ریز ) ولی در وت بلاست با مخلوط شدن آب با ساینده خروجی از نازل غبار آن نیز رفع میگردد .

دیگر اینکه بدلیل شسته شدن تمام آلودگیهای سطوح در وت بلاست یا شرایط کاری در باران یا اسکله های دریایی ، گاهی اوقات ساینده مصرفی بصورت یکبار مصرف استفاده میشود و دوباره بازیافت نمیشود، ارزان بودن ساینده های جدول زیربه این موضوع کمک میکند .  

wet blast abrasives 

دستگاههای وت بلاست سیار و پرتابل با قابلیت بلاستینگ بر روی تمامی سطوح صنعتی و غیر صنعتی

دستگاههای وت بلاست کابینی با قابلیت بلاستینگ بدون غبار بروری سطوح قطعات

blog comments powered by Disqus